Aktualności

Artykuł pracownika w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej


Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej

Dr Piotr Tworek z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych opublikował artykuł naukowy pt. "Risk Management in Coal-Mines – Methodical Proposal for Polish and Czech Hard Coal Mining Industry" 2018, Vol. 23, No. 1, pp. 72-80, w międzynarodowym czasopiśmie naukowym "Acta Montanistica", ISSN 1335-1788. Współautorami artykułu są: dr inż. Seweryn Tchórzewski (pracownik Instytutu Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej) oraz Ing. Petr Valouch, Ph.D. (pracownik Katedry Finansów na Wydziale Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Republika Czeska).

Czasopismo posiada Impact Factor (5 year IF) = 0.563 publikowany przez Thompson Reuters ISI Web of Science w ramach Journal Citation Reports (JCR), a także jest indeksowane w bazie SCOPUS i posiada następujące parametry: Scimago Journal Rank (SJR) = 0.263 oraz Source Normalized Impact per Paper (SNIP) = 0.739. Czasopismo znajduje się również na liście "A" MNiSW. Artykuł został zrecenzowany w systemie blind peer review.