Aktualności

Artykuł pracownika w czasopiśmie z listy filadelfijskiej


Dr Paweł Kocoń z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych wraz z ppłk dr. Marekiem Bodzianym z Akademii Wojsk Lądowych opublikowali kolejny artykuł w czasopiśmie TRAMES - Journal of the Humanities and Social Sciences znajdującym się na liście filadelfijskiej. 

Tytuł artykułu: IVAN AT THE GATES! – ARMED CONFLICT IN UKRAINE AND THE MORAL PANIC IN POLAND? (TRAMES, 2018, 22(72/67), 2, 137–157).