Aktualności

Prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka współautorem artykułu opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie


Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka jest współautorem (wraz z: Joanną Woźniak-Holecką, Piotrem Romaniukiem, Tomaszem Holeckim i Sylwią Jarugą) artykułu pt. Health promotion development in the spa treatment. Perspectives for the European countries learned from Poland’s experiences, opublikowanego w czasopiśmie "Frontiers in Pharmacology", ISNN numer 1663-9812, z tzw. ministerialnej listy A (punkty MNiSW 40, Imapct Factor 4.418).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!