Spotkania z dr. Sabiną Ostrowską w ramach wykładu z Zarządzania Publicznego

29 marca 2021 w zajęciach z przedmiotu Zarządzanie Publiczne uczestniczył praktyk zarządzający w podmiotach publicznych. Dr n. ekonomicznych Sabina Ostrowska ma bogatą karierę menedżerską bowiem była między innymi dyrektorem ds. ekonomicznym w szpitalu powiatowym w Sanoku, dyrektorem ds. ekonomicznych i głównym księgowym w Uzdrowisku Rymanów a obecnie jest Dyrektorem SPZOZ Sanatorium MSWiA w Krynicy Zdroju. W trakcie zajęć ze studentami dr S. Ostrowska omawiała specyfikę zarządzania podmiotem leczniczym oraz zapoznała studentów w wprowadzonymi na czas pandemii rozwiązaniami zarządczymi w kierowanym przez nią podmiocie. Wartością dodaną zajęć była możliwość zadawania pytań i prowadzenia żywej dyskusji na tematy interesujące studentów.

Notatkę ze spotkania przygotował Jakub Ruciński, student I roku kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne