Aktualności

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

20 listopada 2020 r. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 marca 2020 r.: OPUS 19 oraz PRELUDIUM 19. Miło nam poinformować, że dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM otrzymała mgr Anna Kozak


OPUS 19 – jest konkursem na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. PRELUDIUM 19 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Mgr Anna Kozak, doktorantka w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. "Ekosystem koprodukcji - czynniki sprzyjające koprodukcji usług społecznych". Opiekunem projektu i jednocześnie promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, a promotorem pomocniczym jest dr Hanna Kelm.

Koprodukcja jest modelem dostarczania usług społecznych, który pozwala ich użytkownikom aktywnie uczestniczyć w ich wspólnym planowaniu, projektowaniu, dostarczaniu i ocenienie wraz z przedstawicielami sektora publicznego. Jako relatywnie nowy sposób myślenia o usługach społecznych koprodukcja ma potencjał przyniesienia znaczących zmian w sposobie dostarczania tych usług tak, aby stawały się coraz bardziej wydajne, skuteczne, dostosowane, inkluzywne i zrównoważone. Celem przez badań prowadzonych przez mgr Annę Kozak jest analiza i ocena czynników sprzyjających zainicjowaniu koprodukcji usług społecznych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych (zewnętrznych). Innymi słowy: zaproponowanie ekosystemu warunków sprzyjających koprodukcji usług społecznych pomiędzy organizacją publiczną i społeczeństwem obywatelskim.

Serdecznie gratulujemy!