Publikacje prof. UE dr hab. Dariusza Kuboka

  1. Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filozoficzne. Praca zbiorowa pod red. D. Kuboka. AE. Katowice 2007.
  2. Trzy obszary badań społecznych: Historia, Politologia, Public relations. Księga pamiątkowa wydana z okazji jubileuszu prof. zw. dra hab. Henryka Przybylskiego w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach pod red. D. Kuboka. Katowice 2008.