Dr Justyna Brzezińska kolejny raz laureatką projektu indywidualnego Młodzi Naukowcy

Dr Justyna Brzezińska otrzymała finansowanie w ramach programu Młodzi Naukowcy 2022 na działalność naukową dla indywidualnego projektu pt. Nowoczesna teoria pomiaru w ekonomii (Modern measurement theory in economics).