Granty i Wyróżnienia Rektora dla pracowników Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych

16 grudnia 2021 r., w trakcie spotkania opłatkowego, wręczone zostały Granty oraz Wyróżnienia Rektorskie, a wśród uhonorowanych osób znaleźli się również pracownicy naszej Katedry

Na podstawie złożonych wniosków, za publikację artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie MNSiW, granty naukowe otrzymały: dr Justyna Brzezińska, dr Ewa Genge oraz dr Joanna Trzęsiok.

Ponadto wyróżniony został kierownik Katedry prof. Eugeniusz Gatnar za aktywne promowanie Uczelni w mediach ogólnopolskich i regionalnych.