Publikacje dr Doroty Rozmus w renomowanym czasopiśmie Energies

Miło nam poinformować, że dr Dorota Rozmus w ramach współpracy międzyuczelnianej opublikowała dwa wysoko punktowane artkuły w czasopiśmie Energies (140 punktów na liście MNiSW, IF = 3,004)

  • Barczak A., Dembińska I., Rostkowski T., Szopik‐Depczyńska K., Rozmus D. (2021) Structure of Remuneration as Assessed by Employees of the Energy Sector – Multivariate Correspondence Analysis, Energies, 14(22):7472, https://doi.org/10.3390/en14227472.
  • Barczak A., Marska‐Dzioba N., Rostkowski T., Rozmus D. (2021) Multiple Correspondence Analysis in the Study of Remuneration Fairness: Conclusions for Energy Companies – Case Study of Poland, Energies, 14(23):7942, https://doi.org/10.3390/en14237942.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!