Doktorant

mgr Jakub Kubiczek

pokój:   Bogucicka 3a
            Bud. B; pok. 317
            40-228 Katowice

email: jakub.kubiczek@edu.uekat.pl

telefon: +48 32257-7091

Konsultacje

W związku z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 konsultacje stacjonarne zostają odwołane. Proszę o kontakt drogą mailową na adres jakub.kubiczek@edu.uekat.pl.

Czynny udział w konferencjach

 1. International Conference on Economics, Business, Tourism & Social Sciences (ICEBTS-2021) (30.01.2021) Referat: Daily Pandemic Reports and Fluctuations in the Covid-19 Pandemic Trend Function.
 2. VII Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tytułem „Wpływ pandemii na zachowania instytucji i konsumentów kultury” (5.11.2020). Referat: Kultura w kryzysie pandemicznym SARS-CoV-2
 3. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami” (23-24.10.2020). Referat: Pokolenie Z na rynku pracy – procesy dostosowawcze pracodawców
 4. Virtual Academic Conference on the Global Impact of the Coronavirus (COVID-19) VACCOVID-2020 (15.09.2020). Referat: The impact of information about COVID-19 on investor behavior.
 5. International Online Conference Economics & Social Sciences (8-9.09.2020). Referat: Know your rights - cancelled or delayed flights in the EU.
 6. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Omnibus cz IV" (20-21.08.2020). Referaty: Założenie racjonalności a rzeczywistość pandemii, Ocena skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa w branży turystycznej, Złoto na rynku finansowym.
 7. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarność w zarządzaniu organizacją XXI wieku Inter_Fama'2020" (30.06.2020). Referat: Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie koronawirusa – działalność fakultatywna czy obowiązek?
 8. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie (18.06.2020). Referat: Decyzje banków centralnych w obliczu pandemii koronawirusa.
 9. International Online Conference on Economics & Social Science (20-21.05.2020). Referaty: (In)Efficiency of the Public Sector Organization (Money Heist Example); Payment Methods in E-Commerce.
 10. Konferencja naukowa "Medycyna i zdrowie. Aspekty interdyscyplinarne" (20-24.04.2020). Referat: Obrót lekami w ewidencji danych finansowych apteki.
 11. III Seminarium Studencko-Doktoranckie "Paradygmat zrównoważonego rozwoju w turystyce – wybrane praktyki działań" (10.03.2020). Referat: Wpływ koronawirusa na rozwój turystyki.
 12. VI Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (09.01.2020). Referaty: Historia bankowości centralnej w Polsce; Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze w finansach osobistych - problematyka pomiaru; Płaca minimalna i jej znaczenie ekonomiczne. Postery: Zadłużanie się jako element finansów osobistych; Oszczędzanie jako element finansów osobistych; Gospodarstwo domowe w procesie wymiany rynkowej.
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Badania Młodych Naukowców Część V - Nauki Interdyscyplinarne" (13.12.2019). Referaty: Dobra społecznie niepożądane jako główny motyw Władcy Pierścieni; Quo vadis, Polsko?
 14. Ogólnokrajowa konferencja naukowa „Młody Naukowiec część VIII – Nauki Interdyscyplinarne” (25-27.11.2019). Referaty: Pożoga wstrętnej inflacji, Nobel z Ekonomii 2019 a zagadnienia ekonomii menedżerskiej, analiza dynamiki budżetu Polski w latach 2000-2018.
 15. VI Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tytułem „Rozwój zrównoważony a działalność współczesnych jednostek kultury” (14.11.2019). Referat: Analiza działalności kulturowej biznesu w kontekście koncepcji CSR. Poster: Kluby piłkarskie a działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Badania Młodych Naukowców Część IV - Nauki Interdyscyplinarne" (20.09.2019). Referat: Analiza ekonomiczna zawodu fizjoterapeuty w krajach OECD – od kształcenia po zarobki.
 17. Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Młody Naukowiec - Część VII. Nauki interdyscyplinarne" (12). Referaty: Wynagrodzenie personelu medycznego a jakość świadczonych usług zdrowotnych, Efektywność komunikacji w organizacji – narzędzia, bariery, oczekiwania. Badanie eksploracyjne.
 18. International Conference on Enhancing Consumer Awareness. Prospects for Advancing Consumers Rights Protection on Traditional and Digital Market Katowice (16-18.06.2019). Referat: Insurance as a compensate method for the financial consequences of accidents with an indication of tourist services consumers.
 19. XLIII Studencka Konferencja Naukowa (30.05.2019). Referaty: Logistyka miejska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Los polskich księgarni – wyodrębnienie czynników kształtujących rynek, Los polskich księgarni – budowa scenariuszy.
 20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Duch Rozumu. Badania młodych naukowców inspirowane religią (8.05.2019) Referat: Społeczeństwo obywatelskie w myśli katolickiej Jana Pawła II.
 21. V Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (29.04.2019). Referat: Statystyczna analiza decyzji. Poster: Podejmowanie decyzji a statystyka.
 22. Ogólnoukraińskie Forum w zakresie problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych "Rozwój handlu międzynarodowego w warunkach globalnej nierównowagi gospodarczej" (11.04.2019). Referat: Nierówności – przyczyny, pomiar i ich efekty / Нерівності - причини, вимірювання та їх наслідки.
 23. VI Konferencji Naukowej „MŁODZI O SPORCIE 2019”. Praca na medal – czyli perspektywy rozwoju w sporcie (10.04.2019). Poster: Analiza sektora piłki nożnej – wartości rynkowej piłkarzy, ich wynagrodzeń i umiejętności.
 24. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z tematem przewodnim: „Młody Naukowiec Część V Nauki Interdyscyplinarne” (04-05.04.2019). Referat: Ubezpieczenia turystyczne – studium przypadku.
 25. IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (9-10.01.2019). Referaty: Rodzaje zmiennych w badaniach rynkowych, Modele DSGE a polityka pieniężna, Transformacja systemowa z perspektywy pokolenia milenijnego, Społeczeństwo obywatelskie (na przykładzie miasta Sosnowca). Poster: Budowa modeli DSGE.
 26. II seminarium studencko-doktoranckie (18.12.2018). Referat: Lowcostowe lotniska w Europie.
 27. V Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” z tematem przewodnim „Nowe trendy funkcjonowania organizacji kultury” (20.11.2018). Referat: Kultura w Polsce – analiza zmian.
 28. XLII Studencka Konferencja Naukowa (07.06.2018). Referaty: Szanse i zagrożenia polskiego górnictwa – analiza SWOT, Identyfikacja potrzeb wdrażania innowacji w sektorze polskiego górnictwa.
 29. III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego tematem przewodnim Wyzwania innowacyjne  (26-27.03.2018). Poster: Innowacyjne wykorzystanie metody AHP w podziale pieniędzy budżetu obywatelskiego.
 30. II  Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” (18-19.01.2018). Referat: Wizualizacja wyników badań naukowych.

Publikacje

 1. Kubiczek J., Hadasik B. (2021), Segmentation of Passenger Electric Cars Market in Poland, World Electric Vehicle Journal, 12(1), 23.
 2. Kubiczek, J., Hadasik B. (2020), Segmentation of the electric scooter market in Poland, Econometrics. Advances in Applied Data Analysis, 24(4), p. 50-65.
 3. Bieleń M., Kubiczek J. (2020), Response of the labor market to the needs and expectations of Generation Z, "e–mentor", 4(86), p. 87-94.
 4. Kubiczek J. (2020), Corporate Bond Market in Poland – Prospects for Development, "Journal of Risk and Financial Management", 13(12), 306.
 5. Kubiczek J. (2020), Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie linii lotniczych, "Marketing i Rynek", 10, s. 23-29.
 6. Kubiczek J., Górowska M. (2020), Obrót lekami w ewidencji danych finansowych apteki [w:]. Naumowicz M. (red.), "Medycyna i zdrowie. Wyzwania XXI wieku", Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź-Kielce, s. 89-100.
 7. Kubiczek J. (2020), Polityka monetarna FED, EBC oraz NBP w obliczu pandemii SARS-CoV-2 [w:], Borcuch A., Kubiczek J. (red.), "Ekonomia i finanse w XXI wieku. Wyzwania dla zglobalizowanego świata", Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź-Kielce, s. 125-138.
 8. Kubiczek J. (2020), Partycypacja obywatelska jako narzędzie zwiększania efektywności jednostek samorządu terytorialnego [w:], Krzysztofek A. (red.), "Zarządzanie i logistyka w XXI wieku. Kierunki rozwoju", Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź-Kielce, s. 63-78.  
 9. Kubiczek J. (2020), Insurance as a compensate method for the financial consequences of accidents with an indication of tourist services consumers in Poland [w:], Smyczek S. (red.), "Consumer Rights Protection. Threats and opportunities for enhancing consumer awareness", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 212-223. 
 10. Kantor A., Kubiczek J. (2020), Działalność biznesu na rzecz kultury w kontekście koncepcji CSR [w:] Reformat B., Kwiecień A (red. nauk.), "Biznes w kulturze – kultura w biznesie w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 41-52.
 11. Kubiczek J., Pietrzyk A. (2020), Kluby sportowe i ich działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] Reformat B., Kwiecień A (red. nauk.), "Biznes w kulturze –  kultura w biznesie w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 99-108.
 12. Kubiczek J. (2020), Quo Vadis, Polsko? Analiza wskaźników makroekonomicznych [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XVII”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 60-72.
 13. Kubiczek J. (2020), Zagadnienia ekonomiczne we Władcy Pierścieni [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XVII”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 73-81.
 14. Kubiczek J. (2019), Statystyczna analiza decyzji jako metoda wspomagania podejmowania decyzji w warunkach niepewności [w:] „Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki techniczne i ścisłe część II", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 86-96.
 15. Kubiczek J. (2019), Analiza ekonomiczna zawodu fizjoterapeuty w krajach OECD [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XVI. Część I”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 74-81.  
 16. Kubiczek J. (2019), Personel medyczny – ekonomiczne uwarunkowania zawodu a jakość usług medycznych [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XV. Część I”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 36-43.
 17. Blinda P., Kubiczek J. (2019), Efektywność komunikacji w organizacji – narzędzia, bariery, oczekiwania. Badanie eksploracyjne [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XV. Część I”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 495-505.
 18. Kubiczek J. (2019), Rynek ubezpieczeń turystycznych w Polsce – analiza i porównanie ofert [w:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), „Poszerzamy horyzonty tom XIII”, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk, s. 105-117.
 19. Bochenek M., Kubiczek J. (2019), Społeczeństwo obywatelskie – geneza pojęcia i jego współczesny aspekt [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki humanistyczne i społeczne część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 27-41.
 20. Kubiczek J., Wydmański W. (2019), Transformacja systemowa w Polsce z perspektywy pokolenia Z [w:]  "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki humanistyczne i społeczne część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 238-249.
 21. Kubiczek J. (2019), Rodzaje zmiennych w badaniach rynkowych [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki humanistyczne i społeczne część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 227-237.
 22. Kubiczek J. (2019), Modele DSGE, narzędzie wspomagania polityki pieniężnej [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019, Nauki techniczne i ścisłe, część I", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 216-226 (błędnie opublikowane w Naukach humanistycznych i społecznych część I).
 23. Kubiczek J, Kopeć J. (2019), Logistyka miejska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, [w:] Staniewska E. (red.), "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 81-86.
 24. Kubiczek J. (2019), Los polskich księgarni – budowa scenariuszy [w:] Staniewska E. (red.), "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 71-75
 25. Kubiczek J. (2019), Los polskich księgarni – wyodrębnienie czynników kształtujących rynek, [w:] Staniewska E. (red.), "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 76-80.
 26. Kubiczek J. (2019), Wyzwania instytucji kultury w zakresie marketingu i sponsoringu przez biznes [w:] Reformat B., Kwiecień A. i Nocoń A. (red.),"Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury", s. 41-50.
 27. Kubiczek J. (2018), Wielowymiarowe znaczenie pieniądza [w:] "Diagnoza współczesnego społeczeństwa – przegląd wybranych aspektów", Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin, s. 88-98.
 28. Kubiczek J. (2018), Wizualizacja wyników badań naukowych [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018, Nauki humanistyczne i społeczne", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 159-174.
 29. Kubiczek J. (2018), Analiza zjawiska bezrobocia i jego dynamiki w Polsce w latach 2012-2017 [w:] "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018 cz. II, Nauki humanistyczne i społeczne", Idea Knowledge Future, Świebodzice, s. 187-203.
 30. Kubiczek J. (2018), Identyfikacja potrzeb wdrażania innowacji w sektorze polskiego górnictwa [w:] "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 77-80.
 31. Kubiczek J. (2018), Szanse i zagrożenia polskiego górnictwa – analiza SWOT [w:] "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 156-163.
 32. Kubiczek J. (2018), Innowacyjne wykorzystanie metody AHP w podziale pieniędzy budżetu obywatelskiego [w:] S. Kamiński (red.) "PN Statystyka publiczna a samorząd terytorialny", nr 518, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 95-110.