Przejdź do menu Przejdź do treści

III Kongres Młodych Naukowców

W dniach 3-5 września 2014 r. w Słonecznym Brzegu w Bułgarii odbył się III Kongres Młodych Naukowców "W poszukiwaniu ekonomicznej i finansowej stabilności: modele, strategie, polityka i perspektywy".

Kongres zorganizowany został przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Partnerami Kongresu były uczelnie wyższe z: Niemiec. Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Bułgarii oraz Serbii. Językiem Kongresu był język angielski.

Tematyka tegorocznego kongresu koncentrowała się wokół poszukiwania dróg wyjścia z kryzysu oraz tworzenia podstaw dla ekonomicznej i finansowej stabilności zarówno w skali globalnej, jak i z perspektywy poszczególnych gospodarek narodowych i przedsiębiorstw. Źródeł stabilności i podstaw dla dalszego rozwoju poszukiwano w następujących obszarach: bankowości i finansów, organizacji i zarządzania, marketingu, polityki gospodarczej.

Uczestnicy Kongresu mieli okazję zapoznać się z aktualnymi kierunkami badań naukowych, trendami rynkowymi oraz zasięgnąć opinii ekspertów. Międzynarodowe środowisko młodych naukowców oraz bałkański klimat już po raz trzeci sprzyjały dyskusjom oraz wymianie poglądów. Artykuły uczestników Kongresu po pozytywnych recenzjach ukazały się w publikacji pt.: "Challenges, Research and Perspectives" wydanym przez niemieckie wydawnictwo Uni-edition GmbH pod redakcją Prof. Guntera Hofbauera.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy