Publikacja naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że artykuł prof. dr hab. Ewy Ziemby i dr Moniki Eisenbardt pt. "Consumer Engagement in Business Process Innovation–ICT Companies Cases from Poland and UK" został opublikowany w czasopiśmie Journal of Computer Information Systems, umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).

Współautorkami artykuły są: prof. Roisin Mullins z University of Wales Trinity Saint David (UK) oraz dr Sandra Dettmer z University of South Wales (UK).

Artykuł jest jednym z efektów międzynarodowego projektu badawczego prowadzonego od 2015 roku pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Ziemby nad zarządzaniem wiedzą konsumentów i prosumpcją na potrzeby ekonomii zrównoważonego rozwoju.

Przedstawia on opracowaną przez zespół autorską koncepcję zaangażowania konsumentów w kreowanie innowacji procesów biznesowych oraz w oparciu o nią dokonuje analizy komparatywnej tego zaangażowania w firmach z sektora ICT w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Artykuł dostępny na stronie.