Wyróżnienie dla naszego pracownika w konkursie na referat naukowy

3 grudnia br. dr Bożena Frączek z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych otrzymała Wyróżnienie w Konkursie na referat naukowy pt. "Iluzja wiedzy finansowej jako zagrożenie dla zwiększania stopnia włączenia finansowego i funkcjonowania rynku finansowego".

Konkurs był organizowany w ramach czwartej edycji Kongresu Rynku Kapitałowego zorganizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP jako coroczne spotkanie praktyków ze środowiskiem naukowym. W wyróżnionym artykule przedstawiono wyniki części badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu naukowego "Financial knowledge and skills of young future economists in 4V Countries". Projekt finansowany jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki www.visegradfund.org.