Innowacje w bankowości i finansach 2014

W dniu 21 listopada 2014 Katedra Bankowości i Rynków Finansowych zorganizowała III ogólnopolską konferencję naukową z cyklu INNOWACJE W BANKOWOŚCI I FINANSACH.

 

Konferencja zatytułowana „INNOWACJE FINANSOWE A BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU FINANSOWEGO” odbyła się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych CNTI przy ul. Bogucickiej 5 w Katowicach.

  

Treść referatów konferencyjnych koncentrowała się na następujących obszarach tematycznych:

1.    Teoria i uwarunkowania ekonomiczne innowacji finansowych

2.    Innowacje finansowe na rynku finansowym

3.    Innowacje finansowe w bankach

4.    Innowacje finansowe w przedsiębiorstwach

5.    Innowacje finansowe w sektorze publicznym

6.    Innowacje finansowe w ubezpieczeniach

7.    Innowacje finansowe a ryzyko

8.    Innowacje finansowe a regulacje nadzorcze


Wszystkie referaty zostały poddane recenzji i po uzyskaniu pozytywnej recenzji oraz spełnieniu przez Autorów wymogów formalnych oczekują na opublikowane w Studiach Ekonomicznych – Zeszytach Naukowych  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (7 punktów).

 

 

Organizatorzy gorąco dziękują wszystkim obecnym za przyjęcie zaproszenia i udział w III ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu INNOWACJE W BANKOWOŚCI I FINANSACH.

 

                                                                          prof. zw. dr hab. Irena Pyka
                                                                        Przewodnicząca Rady Programowej