Konferencja "Zrównoważone Finanse i Inwestycje" - relacja

W dniu 18 października 2018 r. na naszym Uniwersytecie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zrównoważone Finanse i Inwestycje". Organizatorami konferencji były dwie katedry: Katedra Inwestycji i Nieruchomości oraz Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych. W konferencji uczestniczyło łącznie 70 osób z 21 zagranicznych i krajowych jednostek naukowych. Program konferencji obejmował 27 wystąpień gości z zagranicy i z Polski.

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE. Następnie wykłady otwarte wygłosili:

  • prof. Richard Zerbe (University of Washington, Seattle, wykład pt. "The Development And Maturation Of Benefit-Cost Analysis")
  • prof. Roberto Moro Visconti (Catholic University of the Sacred Heart, Mediolan, wykład pt. "Public Private Partnerships For Sustainable Healthcare Investments: International Best Practices, Innovation And Patient-Centered Governance").

Po części plenarnej rozpoczęły się jednocześnie obrady w sesji polsko- i angielskojęzycznej, gdzie wygłoszone referaty, zgodnie z przewodnimi celami konferencji, skupiały się wokół zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w kontekście zarządzania finansami a także zrównoważonego rozwoju w inwestycjach rzeczowych, finansowych oraz niematerialnych. Goście konferencyjni mieli również okazję wymienić poglądy podczas rozmów kuluarowych.

Głównymi Partnerami konferencji była Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Polska Grupa Górnicza S.A. Pozostałymi partnerami konferencji były następujące podmioty: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Katowice, Technicenter sp. z o.o., Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Górnośląski Związek Metropolitarny. Partnerem promocyjnym był portal ConferenceAlert.