Sekcja tematyczna sieci: ERRN Poland

Od grudnia 2015 r. w ramach sieci ERRN funkcjonuje specjalna sekcja tematyczna – ERRN Poland. Sekcja dedykowana jest współczesnym problemom zarządzania ryzykiem w krajach CEE, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskich badaczy. Działalność sekcji tematycznej sieci koordynuje dr Monika Wieczorek-Kosmala (m.wieczorek-kosmala@ue.katowice.pl)

 

Cele sekcji ERRN Poland

  • Promowanie działalności ERRN w Polsce i krajach CEE,

  • Popularyzacja dorobku badawczego członków sekcji ERRN Poland w tematyce  zarządzania ryzykiem

  • Aktywność na rzecz współdziałania członków sekcji ERRN Poland w podejmowaniu interdyscyplinarnych projektów badawczych oraz zacieśniania współpracy z członkami ERRN