Dziesiąte Kolokwium Noblowskie (termin i miejsce)

Od 2018 r. odbyło się dziewięć kolokwiów noblowskich poświęconych dorobkowi: Paula Krugmana, Elinor Ostrom, Eugena Famy, Herberta Simona, Douglassa Northa, Michaela Spence'a, Daniela Kahnemana, Davida Carda oraz Abhijita Banerjee, Esther Duflo i Michela Kremera.
W imieniu swoim oraz prof. dra hab. Eugeniusza Gatnara oraz pracowników kierowanych przez nas Katedr chcielibyśmy zaprosić pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu oraz wszystkich zainteresowanych na otwarte naukowe zebranie Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych, które odbędzie się w dniu 3o listopada 2o22 r. o godz. 15:45 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet (kod spotkania: https://meet.google.com/eih-xejj-jcs).

Ekonomistami, których dorobkowi poświęcone zostanie kolejne kolokwium będą laureaci Nagrody Nobla z 1976 r. Milton Friedman oraz 2o15 r. Angus Deaton

Prelegentem będzie mgr Jakub Kubiczek doktorant w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych.

 

dr hab. Artur Walasik, prof. UE
Kierownik Katedry 

 

Materiały do pobrania