Konkurs SAD 2017

Konkurs z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej
oraz strategii finansowej przedsiębiorstwa
dla wszystkich studentów studiów I i II stopnia
wszystkich wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Strategia – Analiza – Decyzje 2017

Konkurs „SAD2017” organizowany jest przez
Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
oraz Katedrę Rachunkowości
pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

w dniach 20 lutego – 27 kwietnia 2017 roku