Prezes Rady Ministrów powołała prof. Artura Walasika na członka Regionalnej Komisji Orzekającej

W dniu 28 listopada br. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała dr hab. Artura Walasika, prof. UE na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Regionalna komisja orzekająca orzeka, zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania regionalnej izby obrachunkowej, przy której została utworzona, w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym:

1) jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,

2) realizacji budżetu wojewody,

3) jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę;

4) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;

5) innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub innych środków publicznych, którymi dysponują te jednostki;

6) innych jednostek w zakresie środków otrzymanych z budżetu wojewody lub z innych środków, którymi dysponuje wojewoda.

Udział prof. Artura Walasika w debatach organizowanych przez ZUS

W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza debaty związane z Przeglądem emerytalnym 2016. Na zaproszenie prof. Gertrudy Uścińskiej, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Artur Walasik wziął udział w dwóch debatach organizowanych w Rybniku i Chorzowie. W pierwszej z nich współorganizowanej przez Wydział Biznesu, Finansów i Administracji naszego Uniwersytetu wystąpił jako prelegent w temacie Opodatkowanie kapitału jako źródło finansowania systemu zabezpieczenia emerytalnego. Nowy paradygmat dystrybucji odpowiedzialności za sekularną równowagę funduszu zabezpieczenia emerytalnego. W tym roku przegląd koncentruje się wokół tematu: Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności.

 

www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/debata-na-temat-ubezpieczen-spolecznych-2.html

http://www.zus.pl/files/Rybnik_program_debaty.pdf