Proseminarium dla studentów z udziałem dyrektorów Betamed S.A.

Dnia 19 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowatorskiego projektu Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych – tzw. proseminariów.

Proseminaria mają formę spotkania studentów z menedżerami z zakresu finansów i zarządzania, czyli praktykami biznesu. Podczas tych spotkań - poprzez swobodny dialog i możliwość zadawania pytań - studenci poznają firmę, jej otoczenie, wyzwania i różne aspekty jej funkcjonowania. Proseminaria zbliżają z biznesem, stanowią inspirację do formułowania tematów prac licencjackich i magisterskich oraz szansę na zdobycie praktyki bądź staż.

Na proseminarium 19 kwietnia z ramienia Betamed S.A. obecni byli: dyrektor ds. medycznych - Pani Janina Łowicka, dyrektor ds. operacyjnych – Pan Adam Soska, dyrektor ds. marketingu – Pan Jacek Proń. Spotkanie prowadzili prof. Artur Walasik i dr Anna Doś.


WSPÓŁPRACA KATEDRY Z BETAMED S.A.

W dniu 18 grudnia 2015 r. Uniwersytet Ekonomiczny reprezentowany przez Prorektora ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju prof. UE dr hab. Roberta Tomanka zawarł umowę o współpracy z BetaMed S.A. reprezentowaną przez Prezes Zarządu Beatę Drzazgę.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. UE dr hab. Andrzej Piosik oraz Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Kurator kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia prof. UE dr hab. Artur Walasik. W uroczystości brały udział również dr Joanna Błach, dr Anna Doś, dr Maria Gorczyńska oraz dr Monika Wieczorek-Kosmala. Celem umowy jest rozwój współpracy Uczelni z wiodącymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie badań naukowych, powiązania wiedzy z praktyką oraz wspierania procesów dydaktycznych.
Ze strony Uczelni współpraca realizowana będzie przy udziale Naszej Katedry.

Więcej informacji:

http://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/podpisano-porozumienie-z-betamed-1.ht