Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy Katedry Finansów Publicznych prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów

 • Finanse 
 • Finanse (Szkoła Doktorska)

 • Podstawy finansów
 • Finanse publiczne
 • Wprowadzenie do finansów publicznych
 • Finanse sektora publicznego  
 • Ekonomia sektora publicznego (Szkoła Doktorska)

 • Gospodarka finansowa jednostek ochrony zdrowia

 • Zarządzanie finansami jednostek sektora finansów publicznych
 • Decyzje finansowe
 • Ekonomika opodatkowania
 • System podatkowy
 • Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności i podmiotów gospodarczych
 • Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych
 • Opodatkowanie przedsiębiorców
 • Strategie podatkowe przedsiębiorstw
 • Opodatkowanie MŚP
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa
 • Międzynarodowe strategie podatkowe
 • Opodatkowanie transakcji rynku finansowego
 • Opodatkowanie gospodarstw domowych
 • Opodatkowanie samozatrudnienia
 • Podatki lokalne
 • Księgowe, podatkowe i finansowe studia przypadków
 • Obciążenia publicznoprawne pracy
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenia w sektorze finansów publicznych
 • System zabezpieczeń społecznych
 • Ubezpieczenia osobowe
 • Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne
 • Planowanie świadczeń emerytalnych
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego
 • Procedury budżetowe
 • Fundusze budżetu UE i zasady finansowania projektów
 • Fundusze strukturalne
 • Zamówienia publiczne
 • Finansowanie podmiotów leczniczych w formie spółek kapitałowych
 • Innowacje finansowe
 • Giełdy i transakcje giełdowe
 • Analiza ryzyka z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym
 • Modelowanie finansowe z arkuszem kalkulacyjnym
 • Modelowanie portfela lokat gospodarstw domowych
 • Modelowanie procesów finansowych
 • Multimedialna prezentacja danych finansowych
 • Prezentacja informacji finansowej z użyciem technik informatycznych
 • Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach


Przedmioty w języku angielskim

 • Corporate tax management and strategy
 • Economics of corporate taxation
 • Equity and debt financing in capital markets
 • Capital markets financing
 • Financial risk management
 • Risk analysis & modelling using Excel & VBA
 • Tax planning
 • Contemporary Approaches to Public Finance (Szkoła Doktorska)

Dołącz do nas

Nasi partnerzy