Harmonogram konferencji

31 MARCA 2014 – zgłoszenie udziału w konferencji oraz przesłanie streszczenia referatu

20 KWIETNIA 2014 – przesłanie pełnego tekstu referatu

30 KWIETNIA 2014 – wniesienie opłaty konferencyjnej