Sprawozdanie

Relacje z przebiegu konferencji zostały zamieszczone w:

1. "Forum" Biuletynie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, nr 40, s. 54.