Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

Artykuły nadesłane na Konferencję zostały opublikowane w: 

1. Studiach Ekonomicznych nr 358. Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 punktów), https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-35818.html

2.  Studiach Ekonomicznych nr 363. Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse (10 punktów), www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-36318.html

Dołącz do nas

Nasi partnerzy