KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Koła naukowe

Przy Katedrze Finansów Publicznych działają dwa koła: