PUBLIKACJE INDYWIDUALNE I WSPÓŁAUTORSKIE

M. Baranowski, M. Andrzejewski, E. Pawłowska-Szawara, Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019 (130 stron).
T. Famulska, R. Dziemianowicz, K. Biernacki, B. Rogowska-Rajda, Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019 (136 stron).
A. Walasik, J. Gałuszka, The Economics of Fiscal Competition, Katowice 2017, 121 stron.
H. Zadora, T. Zieliński, Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012 (303 strony).
B. Ciupek, T. Famulska, A. Walasik, Sektor finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012 (197 stron).
J. Błach, M. Gorczyńska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, (244 strony).
H. Zadora, Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011 (346 stron).
J. Kaczmarzyk, T. Zieliński, Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2010 (223 strony).
M. Gorczyńska, M. Wieczorek-Kosmala, Krystyna Znaniecka, Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. AE Katowice, Katowice 2008 (167 stron).
B. Ciupek, T. Famulska, A. Walasik, System finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2008 (185 stron).
T. Famulska, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007 (199 stron).
B. Ciupek, T. Famulska, A. Walasik, Finanse publiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006 (155 stron).

PUBLIKACJE ZBIOROWE

Podatki – finanse - przedsiębiorstwo, red. B. Ciupek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018 (174 strony).
Nowoczesne metody zarządzania finansami, red. J. Kaczmarzyk, P. Kania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017 (122 strony).
Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe, red. K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala, CeDeWu 2014, (239 stron).
Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 (238 stron).
Zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010 (280 stron).
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, red. T. Famulska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009 (179 stron).
Finance and real economy – selected research and policy issues, M. Iwanicz-Drozdowska, K. Znaniecka, eds., University of Economics in Katowice, Katowice 2008 (304 stron).
Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw, red. K.Znaniecka, M.Gorczyńska, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach nr 77, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011 (216 stron).
Efektywność systemu finansowego, red. K. Znaniecka, A. Walasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 63, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011 (139 stron).
Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004 (191 stron).
Obciążenia fiskalne w Polsce. Na podstawie badań, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003 (173 strony).
Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001 (172 strony).

SERIA: STUDIA FINANSÓW I BANKOWOŚCI

Kontrowersje wokół finansów, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2011 (392 strony).
Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008 (287 stron).
Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2006 (381 stron).

WYBRANE PUBLIKACJE ZWARTE

Publikacje z Międzynarodowej Konferencji Finanse-Problemy-Decyzje FPD 2018

Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 358 (284 strony)
Famulska T., Kaczmarzyk J., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse” 2018, nr 363 (122 strony)

Publikacje z Międzynarodowej Konferencji Finanse-Problemy-Decyzje FPD 2016

Famulska T., Znaniecka K., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273 (275 stron).
Łukasik G., Walasik A., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 282 (238 stron).
Famulska T., Znaniecka K., (redakcja naukowa), „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294 (238 stron).

Publikacje z Międzynarodowej Konferencji Finanse-Problemy-Decyzje FPD 2014

Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 1, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 198, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (322 strony).
Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 2, red. G. Łukasik, H. Zadora, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 198, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (274 strony).

Publikacje z Konferencji Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw 2013

Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013 (353 strony).
Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013 (256 stron).

Publikacje z Konferencji Katedr Finansów KKF 2012

Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, red. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (296 stron).
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, red. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 107, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (339 stron).
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 108, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (578 stron).
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Ubezpieczenia, red. K.Znaniecka, M.Wieczorek-Kosmala, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 109, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 (136 stron).