Partnerzy, sponsorzy

 

Obecni Partnerzy:

  • Kaufland Polska - zostając partnerem wykładów eksperckich koła naukowego Glob Fin na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wspiera studentów w poszukiwaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Dzięki uczestnictwu w wykładach eksperckich będziecie mieć okazję poznać naszych pracowników z różnych działów firmy oraz wygrać nagrody zagwarantowane przez Kaufland Polska. Dla najbardziej aktywnych słuchaczy wykładów eksperskich organizowanych przez nasze Koło Naukowe Kaufland Polska przygotował paczki studenckie 
  • Kino Helios Katowice Libero

 Partnerzy poszczególnych wykładów eksperckich w roku akademickim 2020/2021:

  • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest największym, niepolitycznym i nienastawionym na zysk stowarzyszeniem zrzeszającym blisko 50.000 studentów prawa i młodych adeptów prawa z 44 krajów Europy. Każdego dnia członkowie stowarzyszenia poprzez realizowane projekty i inicjatywy prężnie dążą do urzeczywistnienia wizji sprawiedliwego świata, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową. Stowarzyszenie działa już od 40 lat, Grupa Lokalna ELSA Katowice natomiast od 25 lat, nieprzerwanie szerząc wiedzę i świadomość prawna wśród ludzi.
  • Camp Leaders istnieje w Polsce od 2007 roku. O wyjeździe na oferowane przez nas programy decyduje się co roku ponad 1000 uczestników. Naszym celem jest inspirowanie młodych ludzi do opuszczenia strefy komfortu, zdobycia doświadczenia i poznania ludzi z całego świata. Jesteśmy dumni z bycia częścią globalnej firmy Smaller Earth, która ma swoje przedstawicielstwa w 16 krajach na świecie. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy globalne doświadczenie z obszaru wymiany kulturowej. C

Zapraszamy kolejne firmy do współpracy z Kołem. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę.