Udział w konferencjach

Udział pracowników Katedry Informatyki i Rachunkowości w konferencjach:

- 2020

- 2021