Przejdź do menu Przejdź do treści
Konferencje pracowników Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej
L.p.Konferencja (nazwa)Organizator, miejsce i dataKonferencja (link) Imię i nazwisko - nazwa aktywności Tytuł wystąpienia, tytuł sesji  Miejsce publikacji
1IACIS Europe 2020. A Conference of the International Association for Computer Information Systems – EuropeSGGW, Warsaw, Poland - Virtual Conference; May 27 - 29 2020https://www.iacis.org/conference-europe/Proceedings/IACIS-Europe_2020_Program.pdfEisenbardt M. - wygłoszenie referatu CONSUMERS ENGAGEMENT IN BUSINESS PROCESS INNOVATION – CASES FROM POLAND AND UK.  doi.org/10.1080/08874417.2020.1808865 
2Knowledge Management Conference 2020, KM Hosted by ISEG - University of Lisbon, Portugal, 1-3.July 2020 https://www.iiakm.org/conference/KM2020/index.phpEisenbardt M. - wygłoszenie referatuUsing knowledge exchange between prosumers and enterprises to implement circular economy. doi.org/10.36965/OJAKM.2020.8(2)71-90
3Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, online, 25.09.2020 https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/instytut-informatyki-i-ekonomii-ilosciowej,c13043/konferencja-instytutu-informatyki-i-ekonomii-ilosciowej,c14119/Karmańska  A. - wygłoszenie referatuInternet of Things in accounting fieldord.pwr.edu.pl
415th International Conference Accounting and Management Information Systems The Bucharest University of Economics, online, 30.09-01.10.2020 https://amis.ase.ro/2020/index.htmlMaruszewska E.W.  - wygłoszenie referatuThe effect of agency relations and individual ethical ideology on decision duplication with regard to questionable accounting policy choice. An experimental study.
5Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu (IwZ)Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, online, 3-4.12.2020https://www.ue.katowice.pl/iwz2020Maruszewska E.W.,  Tuszkiewicz  M. - wygłoszenie referatuCzy automatyzacja i dostosowanie SI mają wpływ na decyzje podejmowane w rachunkowości? Badanie eksperymentalne. 
621st European Conference on Knowledge Management; ECKMCoventry University, United Kingdon; . 3–4 December 2020  https://www.academic-conferences.org/conferences/eckm/future-past-conferences/Eisenbardt M. - wygłoszenie referatuIncentives as a trigger for consumer knowledge sharing with enterprises and public sector organizationsdoi.org/10.1016/j.procs.2021.08.189
Dołącz do nas

Nasi partnerzy