Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka

Pracownicy Katedry Inwestycji prowadzą zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Szczegółowy wykaz przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2022/2023 zamieszczono poniżej.

 

prof. UE dr hab. Krystian Pera

 • Studia licencjackie
  • Podstawy inwestowania: wykład + ćwiczenia
 • Studia magisterskie
  • Modele inwestycyjne: wykład
  • Seminarium magisterskie
 • Szkoła doktorska
  • Finanse - zagadnienia zaawansowane: wykład
  • Seminarium doktoranckie
 • Studia podyplomowe
  • Matematyka finansowa: wykład
  • Metody oceny efektywności finansowej inwestycji: wykład
  • Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw: wykład
  • Elementy finansów i bankowości: wykład
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: wykład

prof. UE dr hab. Monika Foltyn-Zarychta

 • Studia licencjackie
  • Methods of Financial Market Analysis; studia stacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy
  • Capital Budgeting; studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy
  • Financial Investments; studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy
  • Fundamentals of Economics; studia stacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy
  • Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach;  studia niestacjonarne, III rok, przedmiot  specjalnościowy
 • Studia magisterskie
  • Green Finance and Investments; studia stacjonarne, I rok, przedmiot specjalnościowy
  • Green Investments - Can You Make Environmental Protection Investment Profitable; studia stacjonarne i niestacjonarne, II rok, przedmiot swobodnego wyboru
  • Decyzje inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy
  • Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy
 • Studia podyplomowe
  • Podstawy ekonomii
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – ACCA
 • Studia doktoranckie
  • Ekonomia finansowa

dr Rafał Buła

 • Studia licencjackie
  • Capital budgeting: ćwiczenia
  • Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach: wykład i ćwiczenia
  • Financial Investments: wykład i ćwiczenia
  • Fundamentals of Economics: ćwiczenia
  • Methods of financial market analysis: wykład i ćwiczenia
  • Portfolio management with Excel and VBA: ćwiczenia
  • Seminarium dyplomowe
 • Studia magisterskie
  • International investments: ćwiczenia
  • Modele inwestycyjne: ćwiczenia
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: ćwiczenia
 • Studia podyplomowe
  • Podstawy statystyki i ekonometrii: wykład

dr inż. Bartłomiej Jabłoński

 • Studia licencjackie
  • Analiza techniczna w inwestycjach finansowych: wykład
  • Seminarium dyplomowe
 • Studia magisterskie
  • Decyzje inwestycyjne: ćwiczenia
  • Metody ilościowe w controllingu z wykorzystaniem programu Excel: wykład i ćwiczenia
  • Metodyka zarządzania projektami: wykład
  • Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych: wykład
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: wykład
  • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie jego wartością: wykład i ćwiczenia
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Zarządzanie firmą: wykład

dr Dorota Kika

 • Studia licencjackie
  • Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach: wykład
  • Podstawy inwestowania: ćwiczenia
  • Podstawy inwestycyjnej analizy portfelowej: wykład
  • Seminarium dyplomowe
 • Studia magisterskie
  • Modele inwestycyjne: ćwiczenia
  • Inwestor wobec kryzysów finansowych: wykład 

dr Marcin Tomecki

 • Studia licencjackie
  • Podstawy ekonomii: wykład i ćwiczenia
  • Podstawy inwestowania: ćwiczenia
  • Organizacja procesu inwestowania w nieruchomości: wykład
  • Seminarium dyplomowe 
 • Studia magisterskie
  • Decyzje inwestycyjne: ćwiczenia
  • Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych: ćwiczenia
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Podstawy prawa zobowiązań: wykład
  • Zamówienia publiczne: wykład
  • Prawne aspekty zarządzania nieruchomościami: wykład
  • Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami: wykład
  • Proces inwestycyjny w budownictwie: wykład

 mgr Michał Mrowiec

 • Studia licencjackie
  • Podstawy inwestowania: ćwiczenia
  • Makroekonomia: ćwiczenia
 • Studia magisterskie
  • Decyzje inwestycyjne: ćwiczenia
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3