Dydaktyka

Pracownicy Katedry Inwestycji prowadzą zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Szczegółowy wykaz przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2020/2021 zamieszczono poniżej.

 

 

prof. UE dr hab. Krystian Pera

 • Studia licencjackie

  • Podstawy inwestowania: wykład + ćwiczenia
  • Seminarium dyplomowe

 • Studia magisterskie

  • Modele inwestycyjne: wykład
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: wykład

 • Studia doktoranckie/Szkoła doktorska

  • Finanse - zagadnienia zaawansowane: wykład
  • Seminarium doktoranckie

 • Studia podyplomowe

  • Matematyka finansowa: wykład
  • Metody oceny efektywności finansowej inwestycji: wykład
  • Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw: wykład
  • Elementy finansów i bankowości: wykład
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: wykład

prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

 • Studia licencjackie

  • Podstawy inwestowania: wykład i ćwiczenia

 • Studia magisterskie

  • Decyzje inwestycyjne: wykład i ćwiczenia

 • Studia doktoranckie/Szkoła doktorska

  • Seminarium doktoranckie

 • Studia podyplomowe

  • Budżetowanie kapitałowe: wykład
  • Analiza projektów inwestycyjnych: wykład

dr hab. Monika Foltyn-Zarychta

 • Studia licencjackie

  • Capital budgeting & investment analysis: wykład
  • Makroekonomia: ćwiczenia
  • Methods of financial market analysis: wykład i ćwiczenia
  • Podstawy ekonomii: wykład i ćwiczenia
  • Seminarium dyplomowe

 • Studia magisterskie

  • Green Investments - Can you make environmental protection investment profitable?: wykład
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (ACCA): wykład i ćwiczenia
  • Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych: wykład

 • Studia podyplomowe

  • Podstawy ekonomii: wykład
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – ACCA: wykład

Dr Rafał Buła

 • Studia licencjackie

  • Capital budgeting & investment analysis: ćwiczenia
  • Methods of financial market analysis: wykład i ćwiczenia
  • Portfolio management with Excel and VBA: wykład
  • Seminarium dyplomowe

 • Studia magisterskie

  • Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych: ćwiczenia
  • Modele inwestycyjne: ćwiczenia
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie ryzykiem w controllingu: wykład i ćwiczenia
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: ćwiczenia

 • Studia podyplomowe

  • Zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych: wykład
  • Podstawy statystyki i ekonometrii: wykład

dr Bartłomiej Jabłoński

 • Studia licencjackie

  • Elementy analizy technicznej: wykład
  • Finanse: ćwiczenia

 • Studia magisterskie

  • Decyzje inwestycyjne: ćwiczenia
  • Finanse korporacji: ćwiczenia
  • Metody ilościowe w controllingu: wykład i ćwiczenia
  • Metodyka zarządzania projektami: wykład
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie ryzykiem w controllingu: wykład i ćwiczenia

 • Studia podyplomowe

  • Polityka dywidend współczesnego przedsiębiorstwa: wykład
  • Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw: wykład
  • Podstawy ekonomii: wykład
  • Zarządzanie firmą: wykład

dr Dorota Kika

 • Studia licencjackie

  • Podstawy inwestowania: ćwiczenia

 • Studia magisterskie

  • Finanse korporacji: ćwiczenia
  • Modele inwestycyjne: ćwiczenia

dr Marcin Tomecki

 • Studia licencjackie

  • Podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w biznesie: wykład i ćwiczenia
  • Podstawy inwestowania: ćwiczenia

 • Studia magisterskie

  • Decyzje inwestycyjne: ćwiczenia
  • Seminarium magisterskie

 • Studia podyplomowe

  • Zamówienia publiczne: wykład
  • Proces inwestycyjny w budownictwie: wykład
  • Część ogólna prawa cywilnego: wykład
  • Podstawy prawa zobowiązań: wykład
  • Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich UE: wykład