Aktualności

Miło nam poinformować, że postanowieniem z dn. 1 grudnia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Aleksandrowi Jerzemu Witoszowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. [Więcej]
Dr Marzena Czarnecka w dniu 24 czerwca 2019 r. została laureatem Nagrody Naukowej CARS 2019 za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii ochrony konkurencji oraz regulacji sektorów infrastrukturalnych. Nagroda została przyznana za monografię... [Więcej]