Nagroda Naukowa CARS 2019 dla pracownika Katedry Prawa i Ubezpieczeń za wybitne osiągnięcia naukowe

Dr Marzena Czarnecka w dniu 24 czerwca 2019 r. została laureatem Nagrody Naukowej CARS 2019 za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii ochrony konkurencji oraz regulacji sektorów infrastrukturalnych. Nagroda została przyznana za monografię pt. „Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018).

Nagroda CARS jest przyznawana od 2012 r. za wybitne osiągnięcia naukowe w okresie trzech lat poprzedzających. Uprawnionymi do udziału w głosowaniu na „Nagrodę Naukową CARS” byli autorzy prac z zakresu prawa lub ekonomii regulacji sektorów infrastrukturalnych posiadający przynajmniej stopień doktora nauk prawnych lub ekonomicznych. W głosowaniu tym brali także udział członkowie Kapituły Nagrody CARS.

Kapitułę Nagrody CARS tworzy pięciu członków CARS, pierwotnie powołanych przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – profesorowie Cezary Banasiński (laureat Nagrody w 2016 r.), Anna Fornalczyk (Laureatka w 2017 r.), Zbigniew Hockuba, Stanisław Piątek i Tadeusz Skoczny - przewodniczący Kapituły, dyrektor CARS. W 2019 r. w skład Kapituły weszli także laureaci Nagrody CARS w ubiegłych latach: prof. Marek Szydło, prof. Dawid Miąsik, prof. Agata Jurkowska-Gomułka, dr Jan Walulik, prof. Filip Elżanowski i prof. Rajmund Molski, a także oraz laureaci Nagrody Honorowej CARS prof. Stanisław Sołtysiński i dr Stanisław Gronowski. 

Statuetka Nagrody – tzw. Wielka Sowa dla dr Marzeny Czarneckiej została wręczona podczas gali odbywającej się na zakończenie konferencji p.n. "Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej – implementacja w prawie polskim" zorganizowanej na przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Kapituły Nagrody laudatio wygłosiła prof. Anna Fornalczyk

Serdecznie gratulujemy sukcesu!