Przejdź do menu Przejdź do treści

Działalność naukowo-badawcza Katedry realizowana jest w ramach badań statutowych oraz badań własnych pracowników.

 

BADANIA NAUKOWE 

Rok Tytuł Kierownik projektu Zespół
2023 Implementacja Dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości. Etap III prof. dr hab. Aleksander Witosz

dr Ewa Janik

mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek

dr Michał Kuźnik

mgr Oliwier Mendala

2022





Implementacja Dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości. Etap II





prof. dr hab. Aleksander Witosz





dr Ewa Janik
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Oliwier Mendala
2021





Implementacja Dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości. Etap I




prof. dr hab. Aleksander Witosz





dr Ewa Janik
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Oliwier Mendala
2020





Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorcy. Etap III





prof. UE dr hab. Aleksander Witosz





dr Ewa Janik
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Oliwier Mendala
2019




Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorcy. Etap II




prof. UE dr hab. Aleksander Witosz




dr Ewa Janik
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
2018




Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorcy. Etap I




dr Ewa Janik




prof. UE dr hab. Aleksander Witosz
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
2017




Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej - aspekt ekonomiczny i prawny. Etap III




dr Ewa Janik




prof. UE dr hab. Aleksander Witosz
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik

dr Aleksandra Lubicz-Posochowska

2016 Dylematy wynagradzania za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej. prof. UE dr hab. Jan Wojtyła dr Marzena Czarnecka
mgr Małgorzata Szczęsny
2016 Atrybuty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Etap I  prof. UE dr hab. Radosław Pacud dr Rafał Baranek
2016 Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej- aspekt ekonomiczny i prawny. Etap II dr Ewa Janik prof. UE dr hab. Aleksander Witosz
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Agnieszka Cybulska
mgr Wojciech Osowski
2016 Pomoc publiczna w prawie restrukturyzacyjnym. dr Aleksandra Lubicz-Posochowska  
2016 Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem organizacji. Zastosowanie metody ubezpieczenia. Etap III dr Sylwia Bożek dr Beata Dubiel
dr Izabela Emerling
2015 Węzłowe problemy społeczne i prawne polityki zatrudnienia w warunkach wysokiego bezrobocia. prof. UE dr hab. J. Wojtyła dr Borys Budka
mgr Małgorzata Szczęsny
dr Marzena Czarnecka
2015 Państwo oraz organizacje pozarządowe wobec ryzyk społecznych-rozwiązania ubezpieczeniowe i poza ubezpieczeniowe . Etap II   dr hab. R. Pacud dr Rafał Baranek
2015 Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej- aspekt ekonomiczny i prawny. Etap I dr Ewa Janik prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
dr hab. Aleksander Witosz
dr Dorota Benduch
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Agnieszka Cybulska
mgr Wojciech Osowski
2015 Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w upadłości- uwarunkowania ekonomiczne i prawne. dr Michał Kuźnik  
2015 Restrukturyzacja zamiast lub obok upadłości. dr Aleksandra Lubicz-Posochowska  
2015 Architektura zarządzania ryzykiem organizacji. Zastosowanie metody ubezpieczenia. Etap II dr Sylwia Bożek prof. UE dr hab. Radosław Pacud
dr Beata Dubiel
dr Izabela Emerling
2014 Ocena regulacji prawnych stosunków pracy i zatrudnienia w praktyce mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. prof. UE dr hab. Jan Wojtyła dr Borys Budka
dr Marzena Czarnecka
mgr Małgorzata Szczęsny
2014 Podstawowe i komplementarne instytucje zabezpieczenia spłecznego. ETAP I dr hab. Radosław Pacud dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
2014 Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną. dr Ewa Janik dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
2014 Pomoc publiczna a zatwierdzony układ w postępowaniu upadłościowym. dr Aleksandra Lubicz-Posochowska  
2014 Programowanie ochrony ubezpieczeniowej zabezpieczeniem aktywności organizacji przed ryzykiem. Etap I dr Sylwia Bożek  prof. UE dr hab. Radosław Pacud
dr Izabela Emerling
dr Beata Dubiel
2013 Techniki legislacji. prof. UE dr hab. Jan Wojtyła dr Borys Budka
dr Marzena Czarnecka
mgr Małgorzata Szczęsny
2013 Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną. Etap I dr Ewa Janik dr Dorota Benduch
      dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
2013 Zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową jako determinanta tendencji rynków ubezpieczeniowych Etap III Ochrona ubezpieczeniowa jako metoda zabezpieczenia przed realizacją specyficznego ryzyka - studium przypadku dr Sylwia Bożek dr Izabela Emerling
dr Piotr Tworek
2013 Tajemnica pracodawcy. Etap III dr Dorota Benduch prof. UE dr hab. Grażyna Szpor
2012 Polityka kształcenia w warunkach europejskiego rynku pracy. Etap II  prof. UE dr hab. Jan Wojtyła dr Borys Budka
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Wojciech Osowski
2012 Ochrona tajemnic państwowych i innych tajemnic prawem chronionych. Etap II prof. UE dr hab. Grażyna Szpor  
2012 Popyt na ochronę ubezpieczeniową jako determinanta tendencji rozwojowych rynków ubezpieczeniowych. Tytuł Etapu: Zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową poprzez transfer ryzyka-uwarunkowania i typizacja. dr Sylwia Bożek dr Izabela Emerling
dr Piotr Tworek
dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Dołącz do nas

Nasi partnerzy