Biblioteka

„internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2(11)2022

red. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski

Autorzy: Piotr Mikusek, Piotr P. Dziubak, Krzysztof Szcześniak, Borys Budka, Grzegorz Zych, Michał Pater, Łukasz Dubiński, Bartłomiej Kupiec, Bartosz Gołębiewski, Marzena Czarnecka 

„internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2(10)2021

red. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski

Autorzy: Dariusz Michalski, Paweł Hawranek, Tomasz Marzec, Eva-Maria Thierjung, Krzysztof Szcześniak, Dagmara Dragan, Jarosław Greser, Marcin Wysocki, Andrzej Cylwik,, Konrad Zawodziński, Kinga Kalińska 

„internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 6(9)2020

red. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski

Autorzy: Marcin Kraśniewski, Marcin Ziarkowski, Zdzisław Muras, Michał Bałdowski, Michał Maruszak, Paweł K. Domagała, Karolina Wcisło-Karczewska, Jan Sakławski, Jakub Faszcza, Mirosław Pawełczyk, Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski

„internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 5(8)2019

red. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski

Autorzy: Mariusz J. Golecki, Rafał Dzikowski, Władysław Mielczarski, Zdzisław Muras, Paweł Hawranek, Dariusz Michalski, Jarosław Sroczyński, Agnieszka Stanek, Marcin Kraśniewski, Jarosław Greser, Marcin Trupkiewicz, Michał Bałdowski, Paweł K. Domagała, Ignacio Herrera-Anchustegui, Marcin Kraśniewski, Michał Pytkowski, Wiktoria Pogorzała, Michał Pater, Mateusz Czuba, Michał Wielec, Maciej Groblewski 

„Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa”

Autor: Marzena Czarnecka 

„internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 5(7) 2018

red. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski

autorzy: Tomasz Dąbrowski, Igor Muszyński, Grzegorz Pizoń, Michał Bałdowski, Marcin Kraśniewski, Bartłomiej Pawlak, Marcin Ziarkowski, Paweł Ura, Jędrzej Maśnicki, Jakub Faszcza, Michał Domagała, Mateusz Czuba, Wojciech Modzelewski, Michał Pytkowski 

"Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 9/2018

autorzy: Łukasz Grzejdziak, Łukasz Jankowski, Marcin Kraśniewski, Zdzisław Muras, Magdalena Porzeżyńska 

"Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 8/2018

autorzy: Marcin Kraśniewski, Adrian Król, Radosław Maruszkin, Krzysztof Matan, Wojciech Modzelewski, Mirosław Pawełczyk, Nina Zys

"Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny"

red. Mirosław Pawełczyk 

autorzy: Aleksandra Barwaniec, Michał Będkowski-Kozioł, Zuzanna Brocka, Katarzyna Chojecka, Tomasz Długosz, Paweł K. Domagała, Marek Gadowski, Klaudia Grzebiela, Paweł Hawranek, Piotr Janusz, Leszek Juchniewicz, Jacek Kamiński, Michał Karpiński, Eryk Kosiński, Marta Kotala, Olha Kovalchuk, Marcin Kraśniewski, Adrian Król, Mateusz Lewandowski, Adam Madejski, Radosław Maruszkin, Dariusz Michalski, Tomasz Mizioch, Wojciech Modzelewski, Zdzisław Muras, Mirosław Pawełczyk, Grzegorz Pawul, Bartłomiej Pikiewicz, Grzegorz Pizoń, Marina Shkrobot, Nataliia Strelbitska, Marcin Trupkiewicz, Maciej Wesołowski

„internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 6(6) 2017

red. Marzena Czarnecka 

autorzy: Adam Szafrański, Filip Elżanowski, Piotr Manteuffel, Marcin Kraśniewski, Marta Urbańska-Arendt, Przemysław Zdyb, Jarosław Sroczyński, Magdalena Porzeżyńska, Wojciech Modzelewski, Mateusz Sokół, Bartłomiej Nowak