Forma, rejestracja

FORMA STACJONARNA

Forum jest jednodniowym wydarzeniem stacjonarnym, które odbędzie się w gmachu Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Forum będzie składało się z paneli tradycyjnych (prezentacja referatów i dyskusja) oraz panelu dyskusyjnego (bez referatów, dyskusja wokół problemów zaproponowanych przez moderatora). Sesje popołudniowe będą zorganizowane na zasadzie paneli równoległych.

Oficjalnym językiem Forum jest język polski.

REJESTRACJA UCZESTNICTWA 

Osoby zainteresowane biernym udziałem w Konferencji prosimy o dokonanie zgłoszenia przez FORMULARZ REJESTRACJI. 

Organizatorzy nie przewidują wnoszenia opłat za uczestnictwo bierne.

Elektroniczna rejestracja zostanie zamknięta w dniu 23 listopada 2022 roku. Możliwość zapisów w dniu Forum w gmachu CNTI UE Kat.

FORMULARZ REJESTRACYJNY