Komitet Organizacyjny

Prezydium 

Członkowie 

  • dr hab. Grzegorz Materna, prof. ucz., Polska Akademia Nauk
  • dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. ucz., Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Olga Lubicz-Posochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Elżbieta Sługocka-Krupa, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
  • Krzysztof Podgórski, Prezes Zarządu Fundacji Mercatus et Civis
  • Grzegorz Zych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Bartosz Gołębiewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Klaudia Orpik, Uniwersytet Śląski w Katowicach