Kontakt

Pytania dotyczące Forum należy kierować na adres mailowy wydarzenia: konferencja.energ@uekat.pl oraz do członków Komitetu Organizacyjnego Konferencji