Organizatorzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych
Fundacja Mercatus et Civis
Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów