Patroni/ Partnerzy

PATRONI HONOROWI

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

PARTNER GŁÓWNY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PARTNER ZŁOTY

Fundusz Górnośląski

PARTNER SREBRNY

Bank Ochrony Środowiska

PARTNERZY BRĄZOWI

Polska Organizacja Biometanu
Brysiewicz, Bokina, Sakławski
i Wspólnicy sp.k.

PARTNERZY NAUKOWI

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM w Warszawie
Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (Kolegium Prawa)
Politechnika Śląska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

PARTNERZY

POLENERGIA Sprzedaż Sp. z o.o.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (Polish Association for Energy Economics)
Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
European Law Students’ Association KATOWICE

PATRONI MEDIALNI

Portal Biznes Alert
Portal CIRE.pl
Portal Wysokie Napięcie