Program Konferencji

28 listopada 2022 roku

09:00 - 9:30 Powitalna kawa

09:30 – 09:40 Powitanie Aula @

dr Marcin Kraśniewski, LL.M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

9:40 - 10:00 Otwarcie Forum Aula @

J.M. Rektor prof. dr hab. Celina Olszak (Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

Mariusz Skiba (Wiceprezydent Miasta Katowice)

dr hab. Marzena Czarnecka, prof. ucz. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. ucz. (Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

dr hab. Grzegorz Materna, prof. ucz. (Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych)

Krzysztof Podgórski (Prezes Fundacji Mercatus et Civis)

10:00 - 10:30 Wykład gościa honorowego Forum  Aula @

Henryk Kowalczyk (Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

10:30 - 12:15 Panel I: Ochrona konkurencji i konsumentów a finansowanie energetyki

Moderator: dr hab. Marzena Czarnecka, prof. ucz. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Aula @

10:30-10:45 Ochrona konkurencji w niepewnych czasach. Perspektywa rynku energetycznego

dr hab. Grzegorz Materna, prof. ucz. (Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych)

10:45-11:00 Czy energetyka atomowa sprosta potrzebom konkurencji i konsumentów w Polsce?

dr Marcin Kraśniewski, LL.M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

11:00-11:15 Publicznoprawne instrumenty ochrony konkurencji w sektorze energetycznym

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. ucz. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

11:15-11:30 Wyzwań organów administracji publicznej w zakresie ochrony konsumentów w dobie kryzysu energetycznego

dr hab. Michał Domagała, prof. ucz. (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

11:30-11:55 Dyskusja

11:55 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20-14:00 Panel II: Finansowanie transformacji energetycznej – szanse, wyzwania, zagrożenia

Moderator: dr Marcin Kraśniewski, LL.M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Aula @

dr Przemysław Ligenza (Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Jacek Miketa (Wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego)  

R. pr. Igor Muszyński (SSW Pragmatic Solutions)

Michał Tarka (Polska Organizacja Biometanu, SMM Legal)

Jarosław Wróbel (Wiceprezes Zarządu ENERGA Obrót S.A.)

dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. ucz. (Członek Zarządu VEOLIA POLAND S.A., Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

14:00 - 14:40 Lunch

14:40 – 16:30 Sesje równoległe

A.  Nowe technologie w dobie kryzysu energetycznego (panel dyskusyjny)

Moderator: Elżbieta Sługocka-Krupa (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie) Aula @

Jacek Brzeziński (Wiceprezes Zarządu PGE Obrót S.A.)/ Małgorzata Tendera (Dyrektor Departamentu Sprzedaży Partnerskiej i Bezpośredniej w PGE Obrót S.A.)

dr Grzegorz Kinelski (Członek Zarządu VEOLIA Contracting Sp. z o.o., Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

Grzegorz Lot (Wiceprezes POLENERGIA Dystrybucja S.A. oraz POLENERGIA Sprzedaż Sp. z o.o)

Jan Sakławski (Partner w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k.)

Jarosław Sroczyński (Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński)

prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk (Politechnika Śląska w Gliwicach)

B.  Regulacje prawne a finansowanie źródeł energii (panel tradycyjny)

Moderator: dr hab. Tomasz Długosz (Uniwersytet Jagielloński) Sala: 5.13

14:40-14:55 Ramy prawne finansowania źródeł energii

Mariusz Fistek, LL.M (Polska Akademia Nauk, Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych KGHM Polska Miedź S.A.)

14:55-15:10 Unia Europejska wobec kryzysu energetycznego. Środki nakierowane na zapewnienie ciągłości dostaw energii po możliwych do udźwignięcia cenach

dr Ilona Przybojewska (Uniwersytet Jagielloński)

15:10-15:25 Wpływ net-billingu na nowe i dotychczasowe rozliczenia prosumentów energii odnawialnej

Grzegorz Zych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

15:25-15:40 Koncentracje w sektorze energetycznym – nowe wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu odsyłającego i ich znaczenie dla sektora energetycznego

dr Michał Krzykowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

15:40-15-15:55 Umowy PPA a finansowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii – czy otoczenie regulacyjne sprzyja zawieraniu tego typu kontraktów?

Jakub Plebański (Uniwersytet Gdański)

15:55-16:10 Fotowoltaika - działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Marcin Zimnala (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegatura w Katowicach) 

16:10-16:30 Dyskusja

C.  Kryzys energetyczny a społeczna gospodarka rynkowa (panel dyskusyjny)

Moderator: r. pr. Michał Motylewski (Dentons) Sala 5.15

14:40-14:55 Administracyjnoprawne instrumenty Społecznej Gospodarki Rynkowej  stosowane w sytuacjach kryzysowych

dr hab. Jan Olszewski, prof. ucz. (Uniwersytet Rzeszowski)

14:55-15:10 Finansowanie transformacji energetycznej z uwzględnieniem taksonomii

Ryszard Mocha (Główny Inżynier Ekolog w Banku Ochrony Środowiska)

15:10-15:25 Wpływ zielonych finansów na strategię przedsiębiorców

dr hab. Dariusz Michalski, prof. ucz. (Akademia Techniczno-Ekonomiczna w Bielsku-Białej)/

Paweł Hawranek (Kancelaria Hawranek w Warszawie)

15:25-15:40 Fotowoltaika w przedsiębiorstwie – czy to się opłaca?

Tomasz Bednarek (Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) (tbc)

15:40-15:55 Odpowiedzialność państwa za stan gospodarki w świetle zasady społecznej gospodarki rynkowej

dr Michał Będkowski-Kozioł, LL. M. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Kancelaria Kochański & Partners)

15: 55-16:30 Dyskusja

16:30 Podsumowanie i zamknięcie obrad Aula @

dr hab. Marzena Czarnecka, prof. ucz. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Elżbieta Sługocka-Krupa (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów)