Publikacja tekstów naukowych

Organizatorzy Forum gwarantują możliwość bezpłatnego opublikowania tekstu z Forum.

Organizatorzy zapewnią możliwość opublikowania tekstu w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki lub monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo znajdujące się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Organizatorzy zakładają publikację tekstu w dwóch czasopismach naukowych:

Monografia naukowa zostanie wydana pod redakcją naukową dra Marcina Kraśniewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dra hab. Mirosława Pawełczyka, prof. ucz. z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Sprawozdanie z Forum zostanie opublikowane w „internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym” (wersja w języku polskim) oraz “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (wersja w języku angielskim).