Korespondencję należy kierować na adres:

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra Rachunkowości – Konferencja Standardy

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

 

 

 

lub na adres e-mail:

 

standardy@uekat.pl