Przejdź do menu Przejdź do treści

 

 

Szczegółowy program Konferencji

 

9.30 -10.00

Rejestracja uczestników

Kawa

 

10.00-10.30

Otwarcie Konferencji

Wystąpienie zaproszonych gości

 

 

Sesja I:  Przewodniczący obrad: Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Nowak

 

 

PRELEGENT

TEMAT WYSTĄPIENIA

10.30-11.00

Jacek Kościelniak

Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

"Proces harmonizacji standardów rachunkowości sektora publicznego w krajach UE - nowe wyzwania"

 

11.00-11.20

Agata Syguda

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach,

Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń

„Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w działalności regionalnych izb obrachunkowych”

 

11.20-11.40

Prof. SGH dr hab. Ewa Hellich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rachunkowości

 

"Teoria rachunkowości w kształtowaniu struktury podmiotowej administracji publicznej"

11.40-12.00

Dr Marta Gontarczyk- Skowrońska

UMCS w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

„Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych jako instrument realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych”

 

12.00-12.20

Radosław Gumułka

Grupa Gumułka – Audyt

Sp. z o.o. S.k., Biegły rewident

 

„Standaryzacja ujęcia wyceny i prezentacji gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie
 na tle praktyki oraz projektu stanowiska regulatora”

 

12.20-12.40

Dyskusja

 

12.40-13.40

Lunch

Kawa

 

 

Sesja II: Przewodnicząca obrad: Prof. SGH dr hab. Ewa Hellich

 

 

PRELEGENT

TEMAT WYSTĄPIENIA

13.40-14.00

Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, Wydział Zarządzania

„Audyt wewnętrzny ogniwem kontroli zarządczej”

14.00-14.20

Olga Peteczyc

Wiceprezes Zarządu IIA Polska Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w PARP

"Współpraca Najwyższych organów kontroli z audytem wewnętrznym"

14.20-14.40

Prof. PCz dr hab. Jolanta Chluska

Politechnika Częstochowska, Dyrektor Instytutu Finansów, Bankowości i Rachunkowości

 

Mgr Beata Czuba-Kulisińska Politechnika Częstochowska, Studia Doktoranckie

 

„Rola audytu wewnętrznego w procesach zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych”

14.40-15.00

Elżbieta Paliga  

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego,

Koło Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska

 

Ewa Flor

Doradca Podatkowy

 

„Audyt wewnętrzny narzędziem weryfikacyjnym system podatków w gminie”

 

15.00-15.20

Justyna Bezrutczyk

Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Wydział Prawa
i Administracji, Studia Doktoranckie

 

„Wpływy z mienia w państwowych jednostkach budżetowych – ujęcie i rozliczenia”

 

15.20-15.40

Marta Putyra

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa
i Administracji, Studia Doktoranckie

 

„Podstawowe zasady ochrony danych
w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych”

 

15.40-16.00

Dyskusja

16.00

Zakończenie Konferencji

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca