Wszelką korespondencję należy kierować na adres:


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Rachunkowości - KONFERENCJA
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

 

adres mailowy Konferencji:

rachunkowosc@ue.katowice.pl