Przejdź do menu Przejdź do treści

 

 

W dniu 21 października 2015 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod hasłem:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU OBRAZU  SYTUACJI FINANSOWEJ PODMIOTÓW SPRAWOZDAWCZYCH.

Konferencja odbyła się w nowoczesnym budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych.

Gościliśmy wybitnych przedstawicieli nauki z różnych ośrodków naukowych z Polski oraz innych krajów europejskich m.in. z Chorwacji, Ukrainy, Niemiec, Węgier czy Gruzji, przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz organizacji zawodowych związanych z rachunkowością.

Konferencję Katedry Rachunkowości zaszczycił swoją obecnością Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń UE w Katowicach Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik.

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń różnych ośrodków akademickich i przedstawicieli praktyki gospodarczej na temat aktualnych problemów dotyczących teorii i praktyki współczesnych finansów i rachunkowości w kontekście ich wpływu na sytuację majątkowo-finansową podmiotów sprawozdawczych. 

W zamierzeniach organizatorów konferencja stała się okazją do przedstawienia dorobku naukowego i doświadczeń ośrodków akademickich - krajowych i międzynarodowych – oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Wystąpienia gości oraz przygotowane referaty dotyczyły aktualnych problemów rachunkowości m.in.:

  • Finanse przedsiębiorstw i sektora samorządowego
  • Ocena efektywności instytucji finansowych
  • Ryzyko w działalności instytucji finansowych
  • Koncepcja CSR i jej wpływ na zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych
  • Polityka rachunkowości a prawo podatkowe
  • Instrumenty polityki rachunkowości i ich wpływ na jakość informacji o sytuacji finansowej
  • Standardy rachunkowości i standardy rewizji finansowej
  • Znaczenie rewizji finansowej w uwierzytelnianiu informacji finansowych.

 

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w Konferencji i serdecznie zapraszamy na kolejne Konferencje organizowane przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3