RADA NAUKOWA Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości

 

Przewodniczący:

Prof. UE dr hab. Józef Pfaff
 

Członkowie:

Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik

Prof. UE dr hab. Małgorzata Rówińska

Prof. UE dr hab. Marzena Strojek-Filus