Przejdź do menu Przejdź do treści

 

W dniach 28-30 września 2016 roku w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbył się Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości pod hasłem przewodnim „Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej”. Konferencja odbyła się w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych.

W obradach wzięło udział ponad 130 osób z kluczowych ośrodków akademickich w Polsce, przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz organizacji zawodowych związanych z rachunkowością. Podczas trzech dni obrad dyskutowano nad aktualnymi problemami i wyzwaniami, przed którymi stoi współczesna rachunkowość.

 

Uroczystego otwarcia Zjazdu w auli CNTI imienia Profesora Zbigniewa Messnera dokonał JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. UE dr hab. Robert Tomanek.

Zjazd uświetnili wystąpieniami: Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik oraz Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. UE dr hab. Józef Pfaff.

Zjazd Katedr Rachunkowości zaszczycili swoją obecnością oraz wystąpieniami:

  • Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, która zaprezentowała referat pod tytułem: „Nowelizacja ustawy o rachunkowości – implementacja dyrektywy oraz inne propozycje zmian przepisów”

  • Franciszek Wala, Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

  • Prof. dr hab. Zbigniew Luty, Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

  • Barbara Misterska-Dragan, Wiceprezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

 

Podczas otwarcia Zjazdu uczczono minutą ciszy pamięć Prof. dr hab. Bronisława Micherdy, a Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski zaprezentował sylwetkę oraz dorobek naukowy i akademicki Profesora.

Podczas pierwszego dnia Zjazdu, sesji plenarnej przewodniczyła Prof. dr hab. Gertruda K. Świderska. Podczas sesji dyskutowano nad problemami zmian regulacji prawnych dotyczących rewizji finansowej oraz miejsca rachunkowości w nauce i praktyce gospodarczej.

Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się kolacją w hotelu oraz wieczorem integracyjnym uczestników.

 

W drugim dniu Zjazdu obrady odbywały się w równoległych sesjach tematycznych. Sesji dotyczącej wybranych problemów rachunkowości przewodniczyła Prof. UEP dr hab.  Marzena Remlein, a szczególnej dyskusji poddany został problem uproszczeń i braku ujawnień w mikro i małych przedsiębiorstwach. W sesji dotyczącej wyceny w rachunkowości, której przewodniczyła Prof. SGH dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, między innymi podjęto  temat wiarygodności baz danych i metodologii ich wykorzystywania do badań naukowych. Zastanawiano się również nad znaczeniem pojęcia „rachunkowość kreatywna”. Sesji dotyczącej audytu przewodniczył Prof. dr hab. Jerzy Gierusz. W trakcie obrad zwrócono między innymi uwagę na konieczność precyzyjnego formułowania definicji oraz ostrożnego stosowania teorii w badaniach dotyczących audytu wewnętrznego. Podkreślono również znaczenie biegłych rewidentów w wykrywaniu oszustw księgowych w kontekście aktualnych regulacji prawnych oraz problemów rewizji finansowej. Sesji poświęconej rachunkowi kosztów i rachunkowości zarządczej przewodniczył Prof. dr hab. Dariusz Wędzki, a szczegółowej dyskusji poddane zostały kwestie między innymi różnic terminologicznych i konieczności ujednoliceń między innymi w pojęciach „obiekt kosztów” i „nośnik kosztów”.

Po zakończeniu obrad uczestnicy Zjazdu mieli okazję zobaczyć zabytkową dzielnicę Katowic Nikiszowiec oraz siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Dzień zakończyła uroczysta kolacja, którą uświetnił występ studenckiego zespołu folklorystycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Silesianie”.

 

W ostatnim dniu Zjazdu Katedr Rachunkowości sesję plenarną poprowadziła Prof. dr hab. Irena Sobańska, a dyskusji poddano między innymi problem ujednolicenia pojęć i  definicji występujących w rachunkowości oraz  zmian w publikowaniu sprawozdań finansowych w świetle kreatywnej rachunkowości.

Na zakończenie zjazdu odbyła się prezentacja ACCA o przyszłości zawodu księgowego. Zamykając Zjazd, Kierownik Katedry Rachunkowości Prof. UE dr hab. Józef Pfaff podziękował gościom za przybycie i aktywne uczestnictwo w obradach oraz poinformował, że organizatorem przyszłorocznego Zjazdu będzie Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca