Wymogi dotyczące zasad pisania prac dyplomowych w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach