Czwarte Kolokwium Noblowskie (termin i miejsce)

W ubiegłym roku odbyły się trzy kolokwia noblowskie poświęcone dorobkowi: Paula Krugmana, Elinor Ostrom oraz Eugena Famy. W imieniu swoim oraz prof. dr hab. Tadeusza Trzaskalika oraz pracowników kierowanych przez nas Katedr chcielibyśmy zaprosić pracowników i studentów Uniwersytetu oraz wszystkich zainteresowanych na otwarte naukowe zebranie Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Katedry Badań Operacyjnych, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2o19 r. o godz. 13:2o w sali 3.15 w budynku CNTI.

Ekonomistą którego dorobkowi poświęcone zostanie kolokwium będzie laureat Nagrody Nobla z 1978 r. Herbert Simon. Prelegentem będzie mgr Marek Czekajski doktorant w Katedrze Badań Operacyjnych.

 

dr hab. Artur Walasik, prof. UE
Kierownik Katedry 

Dlaczego to robimy?

Materiały do pobrania