Zgłoszenie

Zgłoszenia należy dokonać do 15 KWIETNIA 2018 r. Pełny tekst referatu (objętość tekstu do 22 000 znaków ze spacjami) powinien zostać przesłany najpóźniej do 15 KWIETNIA 2018 r. Wszystkie zaakceptowane referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 punktów, publikacja w języku polskim lub angielskim). Czasopismo indeksowane w bazie BazEcon i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). 

 

Referaty napisane zgodnie z wymaganiami technicznymi i redakcyjnymi zawartymi na stronie Konferencji prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: fpd2018@uekat.pl

Wymagania techniczne i redakcyjne

Opłata

Opłata za udział w konferencji wynosi  1 200 zł  lub 275 euro od osoby (niezależnie od formy udziału 

w Konferencji).

Opłata obejmuje zakwaterowanie w dniach 15-17 października 2018, wyżywienie, publikację oraz materiały konferencyjne. Opłatę za udział w konferencji należy wpłacać do dnia 15 KWIETNIA 2018 r. przelewem na rachunek bankowy

Wpłaty w PLN należy wnosić na: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

Wpłaty w EUR należy wnosić na: 70 1050 1214 1000 0023 3448 5238 (SWIFT: INGBPLPW)

Prosimy o zamieszczenie dopisku „FPD 2018, Imię Nazwisko” w polu z tytułem płatności.